Vabatahtlikule

Vabatahtliku passi täitmine on lihtne.

 • Pane passi kirja eelkõige see vabatahtlik tegevus, mis andis sulle uusi teadmisi ja oskusi ning aitas seniseid oskusi arendada.
 • Võid ise otsustada, kas koostad ühes passis loetelu oma erinevatest vabatahtlikest tegevustest või täidad iga tegevuse kohta eraldi passi.
 • Oskuste ja teadmiste loetelu aitab sul saada paremat selgust oma olemasolevate ning arendamist vajavate oskuste ja teadmiste kohta.
 • Soovitav on passi täita koos organisatsiooniga, kus sa vabatahtlik olid. See annab võimaluse tehtut üheskoos paremini analüüsida.
 • Täida passi hoolikalt ja põhjalikult, nii on tulemus kõige parem!

Vabatahtlikke kaasavale organisatsioonile

 • Mõtle läbi, milleks on organisatsioonil vabatahtlikke vaja ning millistesse tegevustesse saad vabatahtlikke kaasata.
 • Koosta vabatahtlikele töökirjeldused ja lisa juurde, milliseid oskusi ja omadusi vabatahtlikelt ootad ning milliseid arenguvõimalusi tegevus vabatahtlikele pakub.
 • Küsi vabatahtlikult, mida, miks ja kuidas ta organisatsiooni juures teha soovib ning püüa sellega arvestada.
 • Pea meeles, et üks olulisemaid motivaatoreid vabatahtlikule on tegevus ise. Korralda töö nii, et see rahuldab ka vabatahtliku vajadused, mis teda tegutsema innustavad.
 • Passile võib mõistagi lisada ka omapoolse tänukirja või muid dokumente, mida oluliseks pead.

Tööandjale

 • Soodusta oma töötajate tegutsemist vabatahtlikuna – seeläbi toetad nende arengut, pakud neile vaheldusrikkaid kogemusi ning suurendad motivatsiooni oma ettevõttes töötamiseks.
 • Töövestlusel uuri uute kandidaatide vabatahtliku tegevuse kogemusi ning seeläbi omandatud teadmisi ja oskusi. Vabatahtlik tegevus annab inimestele töökogemuse.


 Allikas:
http://www.vabatahtlikud.ee/et/Vabatahtlik-tegevus/Vabatahtliku-pass